به نام خداوند جان و خرد

شرایط اعطای نمایندگی

با توجه به استقبال بی نظیر مشتریان گرامی از محصولات شرکت زرین درب، این شرکت در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.شرایط لازم برای اخذ نمایندگی عبارتند از:

۱- داشتن مکان مناسب جهت ایجاد نمایشگاه و انبار مناسب جهت نگه داری احتمالی محصولات تا زمان تحویل به مشتری
نمایندگی می بایست قبل ازدادن سفارش به شرکت یک دوم مبلغ کل سفارش داده شده رابه  حساب شرکت واریزنموده و ما بقی قبل از بارگیری نقدا” تسویه شود.
۲- تمامی نمونه های نمایشگاهی متعلق به خود نمایندگی و مبلغ آن به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
۳- شرکت موظف است بعدازاعطای نمایندگی نمونه رنگ – مدل نمونه ها – قیمت نمونه های تولیدی و کاتالوگ برای همه نمایندگی اعطایی آماده و بعد از دریافت سفارش درخصوص زمان تحویل سفارش بانمایندگی هماهنگی لازمه رابه عمل آورد. بعلاوه نمایندگی نیزموظف بوده که قبل ازگرفتن سفارشات باشرکت درموردزمان تحویل هماهنگی لازم رابعمل آورد.
۴ – کلیه هزینه حمل ونقل به عهده نمایندگی بوده وشرکت هیچگونه مسولیت نصب را به عهده نخواهد گرفت.
۵- هزینه هرگونه تبلیغات درداخل استان به عهده نمایندگی خواهد بود.
۶- شرکت موظف به اصلاح کلیه محصولات مغایر با برگ سفارش (فکس) می باشد. و شرکت درصورت نیاز اقدام به ارسال کارشناس برای برسی هرگونه خطای احتمالی می باشد.
۷- هزینه هر گونه خطا از طرف نما یندگی یا مشتری به عهده شرکت نمی باشد.
۸- درصورت وجودهرگونه ایراد یا اشتباه درمحصولات ارسالی – شرکت موظف به ارسال کارشناس جهت بررسی می باشد.
در صورتی که اشتباه ازطرف نمایندگی باشد هزینه اصلاح وارسال کارشناس به عهده نمایندگی می باشد.
۹- شرکت متعهد میگردد درخواست طرف قرارداد را به هرتعداد باتوجه  به جدول زمان بندی واحدفروش به نحواحسن به انجام رساند.
۱۰ – مدت زمان تحویل سفارش بسته به ترافیک سفارشات ازحداقل ۲۰ روز و با هماهنگی شرکت و نمایندگی می باشد.
۱۱- هیچ درخواستی غیرمکتوب قابل قبول نبوده  و ارسال فکس فقط با اخذ تائیدیه فکس مربوطه از طرفین قابل قبول می باشد.
این قرارداد در دو برگه به اعتبارواحد تنظیم و بین طرفین امضاء می گردد.