به نام خداوند جان و خرد

درب های داخلی و کمدی

اطلاعات فنی درب های داخلی و کمدی

  • کلاف درب از جنس چوب روسی چام خشک ، یولکا.
  • شبکه داخلی درب از نوع شبکه هانیکام ترک 171 گرمی تقویت شده با چسب مخصوص.
  • رویه های HDF 3/2 میلیمتری به صورت پانل های دوقاب ، سه قاب ، چهار قاب ابرویی و شش قاب محصول کشور رومانی (ذورپان).
  • رویه درب های MDF از رویه 8 میلیمتری می باشد.