به نام خداوند جان و خرد

ارتباط با ما

اطلاعات تماس

  • آذربایجانغربی ، شهرستان سلماس ، شهرک صنعتی ، خیابان کار آفراینان صنعت ۲ ، انتهای خیابان صنعت چهاردهم ، شرکت زرین درب سلماس
  • ۴۴۳۵۲۵۰۳۵۷ – ۴۴۳۵۲۵۰۳۵۸