به نام خداوند جان و خرد

اخبار متفرقه | گروه صنعتی زرین درب سلماس | Zarin Door Industrial Group

n00029388 b

معرفی کتاب برنامه ریزی برای شهر تاریخی سمرقند

22 اردیبهشت 1395
|

معماری نیوز: کتاب برنامه ریزی برای شهر تاریخی سمرقند یکی از کتابهایی است که توسط موسسه آقاخان پس از عملیات موفقیت آمیز مرمت آن منتشر شده است. این کتاب به ارائه گزارش در مورد عملیات های مختلف مرمتی و برنامه ریزی برای آنها پرداخته است. این اثر توسط مهدی پیرحیاتی پژوهشگر دکتری مرمت بنا دانشگاه هنر اصفهان ترجمه  و توسط انتشارات اول و آخر چاپ شده است.این کتاب هم اکنون در نمایشگاه کتاب، سالن 107، غرفه 24 […]

ادامه خبر
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Next page ›