به نام خداوند جان و خرد

اخبار متفرقه | گروه صنعتی زرین درب سلماس | Zarin Door Industrial Group

تلویزیون میزبان فیلم «مناظره» می شود

27 آذر 1393
|

فیلم های «مناظره»، «الینا» ،«تب پنهان»، «شب روباه»، «صندلی چرخدار»، «زندگی آغاز می شود»، «جنگ تیر و کمان ها»، «قدرت سیاه»، «مرگ پلنگ»، «جزیره گنج»، «فراموشی»، «زندگی پر ماجرا»، «شکار»، «مادر من»، «زمین انسان ها»، «رویا»، «تلواسه»، «پناهنده»، «بعد از غبار» 27 و 28 […]

ادامه خبر

نمایش «زن از خاطره عکس می گرفت» اجرا می شود

27 آذر 1393
|

نمایش «زن از خاطره عکس می گرفت» به نویسندگی «فرناز تبریزی» و کارگردانی «امیر حسین آسانی» از 27 […]

ادامه خبر
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Next page ›