به نام خداوند جان و خرد

یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش در سینمای ایران

یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش در سینمای ایران

طبق اعلام امیر قطبی از دفتر پخش فیلمیران، «شیار۱۴۳» تا شب گذشته در مجموع یک میلیارد و ششصد میلیون تومان فروش داشته است. فرجی نیز فروش «میهمان داریم» را ۳۶۵ تومان اعلام کرد.

ادامه خبر