به نام خداوند جان و خرد

گفت و گو درباره دو کتاب فاخر عاشورایی

گفت و گو درباره دو کتاب فاخر عاشورایی

نشست و گفت و گو درباره دو کتاب عاشورایی «آینه داران آفتاب» و «آینه در کربلاست» 25 آذر93 در فرهنگ سرای سرو برگزار می شود.

ادامه خبر