به نام خداوند جان و خرد

گفتگو با عرفان زمانی‎

گفتگو با عرفان زمانی‎

عرفان زمانی:همیشه گروه هایی هستند که نیاز به دیده شدن دارند ولی بنا بر خیلی از دلایل از جمله مسائل مالی قادر به عرض اندام نیستند.

ادامه خبر