به نام خداوند جان و خرد

کیفیت خدمات عمومی کتابخانه‌های عمومی کشور به کودکان

کیفیت خدمات عمومی کتابخانه‌های عمومی کشور به کودکان

نشست «کیفیت خدمات عمومی کتابخانه‌های عمومی کشور به کودکان» روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در سرای اهل قلم کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

ادامه خبر