به نام خداوند جان و خرد

کلی‌گویی مصیبت ادبیات ایران شده است

کلی‌گویی مصیبت ادبیات ایران شده است

در رونمایی ازمجموعه داستان والدو درنمایشگاه کتاب عنوان شد:ما همیشه در بیان داستان‌های کودک و نوجوان کلی‌گویی داریم و درمسایل ریز نمی‌شویم بر این اساس است که آثار ادبیات ما آن جذابیت لازم را ندارند.عملا کلی گویی بدل به مصیبت ادبیات ما شده است.

ادامه خبر