به نام خداوند جان و خرد

کتاب «باز هم پیش من بیایید» نقد و بررسی می شود

کتاب «باز هم پیش من بیایید» نقد و بررسی می شود

نقد و بررسی کتاب «باز هم پیش من بیایید» نوشته ی «امیر رضا بیگدلی» ۲۵ آذرماه در سرای اهل قلم برگزار می شود.

ادامه خبر