به نام خداوند جان و خرد

کاریکاتور روزنامه مصری برای رژیم صهیونیستی

کاریکاتور روزنامه مصری برای رژیم صهیونیستی

روزنامه «المصری الیوم» کاریکاتور خود را به شصت و هشتمین سالگرد برپایی رژیم صهیونیستی اختصاص داده است.

ادامه خبر