به نام خداوند جان و خرد

کاخی بلند

کاخی بلند

این روزها به مناسب بزرگداشت فردوسی دربارۀ حماسه­های شاهنامه و زیبایی­های آن بسیار گفته و شنیده شده اما شاید کمتر کسی قصه آرامگاه او را بداند؛ بنایی که ماجراهای زیادی را از سر گذرانده و امروزه یکی از مهمترین جاذبه­های گردشگری استان خراسان رضوی است.

ادامه خبر