به نام خداوند جان و خرد

چرا رویکرد داستانی به عاشورا کم است؟

چرا رویکرد داستانی به عاشورا کم است؟

محسن هجری ورود به عرصه ادبیات عاشورایی را توأم با سخت‌گیری‌هایی توصیف کرد که به پیدایش رویکرد ادبی به این مقوله لطمه می‌زند.

ادامه خبر