به نام خداوند جان و خرد

پوستری پیشکش به شاعر جهانی ایران

پوستری پیشکش به شاعر جهانی ایران

«بهزاد شیشه‌گران» پوستری را به‌مناسبت بزرگداشت خیام طراحی کرد.

ادامه خبر