به نام خداوند جان و خرد

پورمحمدی ۱۱ مدیر تلویزیون را عوض کرد

پورمحمدی ۱۱ مدیر تلویزیون را عوض کرد

معاون سیما با صدور احکامی، قائم‌مقام معاون سیما و برخی از مدیران شبکه‌ها و مراکز سیما را منصوب کرد.

ادامه خبر