به نام خداوند جان و خرد

«پاییز قبیله شایان» فرا می رسد

«پاییز قبیله شایان» فرا می رسد

شبکه نمایش در ساعت ۱ بامداد روز پنجشنبه 27 آذر برای نخستین اقدام به پخش یک فیلم شاخص از سینما کلاسیک خواهد کرد.

ادامه خبر