به نام خداوند جان و خرد

وعده‌های ایوبی به سازندگان فیلم کوتاه

وعده‌های ایوبی به سازندگان فیلم کوتاه

رئیس سازمان سینمایی در جشن «انجمن سینمای جوانان ایران»، تمرکززدایی و حمایت از تولیدات استان‌ها، تأمین بودجه‌ی بیشتر و حمایت‌های ویژه‌ی پس از تولید را از برنامه‌هایی عنوان کرد که در سال ۹۵ در حوزه‌ی فیلم کوتاه خود را به آنها “متعهد” می‌داند.

ادامه خبر