به نام خداوند جان و خرد

واگذاری شهرآفتاب تا سال 1400 به نمایشگاه کتاب

واگذاری شهرآفتاب تا سال 1400 به نمایشگاه کتاب

با امضای تفاهم‌‌نامه بین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهردار تهران مجموعه شهرآفتاب تا سال 1400 بدون دریافت اجاره محل به نمایشگاه کتاب تهران واگذار شد.

ادامه خبر