به نام خداوند جان و خرد

هيات انتخاب سي امين جشنواره موسيقي فجر معرفي شدند

هیات انتخاب سی امین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

هیات انتخاب سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر متشکل از اساتید بنام کشورمان، برای بازبینی آثار بخش رقابتی انتخاب شدند.

ادامه خبر