به نام خداوند جان و خرد

هيات انتخاب سي امين جشنواره موسيقي فجر معرفي شدند

هيات انتخاب سي امين جشنواره موسيقي فجر معرفي شدند

هيات انتخاب سي امين جشنواره بين المللي موسيقي فجر متشكل از اساتيد بنام كشورمان، براي بازبيني آثار بخش رقابتي انتخاب شدند.

ادامه خبر