به نام خداوند جان و خرد

هویت بخشی به سالن‌های تئا‌تر شهر بررسی شد

هویت بخشی به سالن‌های تئا‌تر شهر بررسی شد

نشست «حسین طاهری» مدیر کل هنرهای نمایشی با تعدادی از هنرمندان در راستای هویت بخشی به سالن‌های مجموعه تئا‌تر شهر برگزار شد.

ادامه خبر