به نام خداوند جان و خرد

«همیشه تو اول سلام می‌کنی» برگزیده جشنواره فیلم ارزش

«همیشه تو اول سلام می‌کنی» برگزیده جشنواره فیلم ارزش

جایزه سوم بخش فیلم داستانی نخستین جشنواره فیلم «ارزش» به داستانی «همیشه تو اول سلام می‌کنی» تولید شده توسط حوزه هنری حوزه هنری استان قم، رسید.

ادامه خبر