به نام خداوند جان و خرد

همقدم با میکائیل تئاتر ایران

همقدم با میکائیل تئاتر ایران

آموزشگاه هنرهای نمایشی باران دوره های تخصصی آموزش بازیگری توسط «میکائیل شهرستانی» را آغاز کرد.

ادامه خبر