به نام خداوند جان و خرد

همراهان مکتب تهران با کارگاه Peeter Raudsepp همراه می شوند

همراهان مکتب تهران با کارگاه Peeter Raudsepp همراه می شوند

کارگاه بازیگری با مربیگری پیتر رودسپ ۲۰ و ۲۱ آذر ماه در مکتب تهران برگزار می شود.

ادامه خبر