به نام خداوند جان و خرد

همایش یک روزه اقتصاد هنر برگزار می شود

همایش یک روزه اقتصاد هنر برگزار می شود

«مجید سرسنگی» از برگزاری همایش یک روزه اقتصاد هنر در خانه هنرمندان ایران خبر داد.

ادامه خبر