به نام خداوند جان و خرد

هفته پژوهش در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد

هفته پژوهش در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد

هفته پژوهش با برگزاری مراسم افتتاحیه توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در خانه هنرمندان ایران آغاز شد.

ادامه خبر