به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه کتاب تهران نقطه تلاقی اهالی فرهنگ

نمایشگاه کتاب تهران نقطه تلاقی اهالی فرهنگ

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این نمایشگاه نقطه تلاقی بین ناشران، خریداران، مصرف کنندگان و سیاست‌گذاران فرهنگی مرتبط با کتاب است که استقرار آن نقطه مثبت نمایشگاه به شمار می‌آید.

ادامه خبر