به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه کتاب تهران سرآمد نمایشگاه‌های کتاب جهان است

نمایشگاه کتاب تهران سرآمد نمایشگاه‌های کتاب جهان است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، گفت: به دلیل محدودیت‌های مکان برگزاری نمایشگاه کتاب در سال‌های اخیر و برخی نواقص آن، شهر آفتاب در سال 85 با هدف ساخت مکانی استاندارد برای نمایشگاه کلنگ زده شد.

ادامه خبر