به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه کتاب تهران جزیی از هویت ملی و فرهنگی کشور است

نمایشگاه کتاب تهران جزیی از هویت ملی و فرهنگی کشور است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: این رویداد فرهنگی پس از بیست و نه دوره اکنون جزیی از هویت ملی و فرهنگی کشور ما شده است و چون از سال‌‌های نخست پیروزی انقلاب شروع شده یک حرکت مثبت فرهنگی است.

ادامه خبر