به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه کتاب تهران افتخار فارسی‌زبان‌هاست

نمایشگاه کتاب تهران افتخار فارسی‌زبان‌هاست

استاد تاجیک در دانشگاه ملی تاجیکستان با بیان این‌که نمایشگاه کتاب افتخار فارسی‌زبان‌هاست گفت: کتاب‌هایی که در تاجیکستان در دسترس ما نیست در نمایشگاه تهران در دسترس ما قرار دارد.

ادامه خبر