به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه نقاشی عباس محمد پور افتتاح شد

نمایشگاه نقاشی عباس محمد پور افتتاح شد

نمایشگاه این هنرمند و مدرس دانشگاه از ۲۳ اردیبهشت در گالری زر افتتاح شده و تا ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۱۷ الی ۲۱ پذیرای هنر دوستان می باشد.

ادامه خبر