به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه نقاشی عباس محمد پور افتتاح شد

نمایشگاه نقاشی عباس محمد پور افتتاح شد

نمایشگاه این هنرمند و مدرس دانشگاه از 23 اردیبهشت در گالری زر افتتاح شده و تا 27 اردیبهشت از ساعت 17 الی 21 پذیرای هنر دوستان می باشد.

ادامه خبر