به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه صنایع دستی در فرهنگ‌سرای فناوری و رسانه برپا شد

نمایشگاه صنایع دستی در فرهنگ‌سرای فناوری و رسانه برپا شد

این نمایشگاه که از 15آذرماه برپا شده است، شامل آثار هنری در زمینه صنایع دستی چرم و مکرومه بافی است.

ادامه خبر