به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه " الکتروبریکُلاژ "در گالری " ایده پارسی "برگزار خواهد شد

نمایشگاه " الکتروبریکُلاژ "در گالری " ایده پارسی "برگزار خواهد شد

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان” الکتروبریکُلاژ ” از روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در گالری ” ایده پارسی ” برگزار خواهد شد .

ادامه خبر