به نام خداوند جان و خرد

نمایشنامه‌خوایِ نمایشنامه «آجر»

نمایشنامه‌خوایِ نمایشنامه «آجر»

در روز پایانی نخستین فستیوال نمایشنامه‌خوانی پرویز فنی‌زاده نمایشنامه «آجر» نوشته محسن عظیمی به کارگردانی زیبا شاه محمدی ساعت ۱۸:۱۵ نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

ادامه خبر