به نام خداوند جان و خرد

«نقش و نی» به کمک بیماران سرطانی می آید

«نقش و نی» به کمک بیماران سرطانی می آید

نمایشگاه آثار خوشنویسی و تذهیب با عنوان «نقش و نی» برای کمک به بیماران سرطانی در «فرهنگ سرای شفق» تهران ادامه دارد.

ادامه خبر