به نام خداوند جان و خرد

نقد کردن بن‌‌‌کارت‌های نمایشگاه کتاب جرم است

نقد کردن بن‌‌‌کارت‌های نمایشگاه کتاب جرم است

رئیس شورای ارزیابی و نظارت بر ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران،نسبت به نقد کردن بن‌کارت‌های خرید کتاب از سوی غرفه‌داران هشدار داد و گفت:با متخلفان به طور جد برخورد می‌شود.

ادامه خبر