به نام خداوند جان و خرد

نقد و بررسی آثار رادیویی جشنواره تئاتر دانشگاهی آغاز شد

نقد و بررسی آثار رادیویی جشنواره تئاتر دانشگاهی آغاز شد

بخش «رادیو تئاتر» نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران متشکل از پنج اجرا روز گذشته، شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در پلاتوی شماره ۱ مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.

ادامه خبر