به نام خداوند جان و خرد

نشستهای پژوهشی مونولوگ همزمان با فستیوال «مونولیو»

نشستهای پژوهشی مونولوگ همزمان با فستیوال «مونولیو»

گروه تئاتر «لیو» هم زمان با برگزاری فستیوال «مونولیو» در خانه ی هنرمندان ایران اقدام به برپایی سلسله نشست های آموزشی و پژوهشی شامل سخنرانی، داستانخوانی با محوریت مونولوگ و نمایش فیلمهای مونولوگ کرده است.

ادامه خبر