به نام خداوند جان و خرد

نسل جدید با فردوسی بیگانه است

نسل جدید با فردوسی بیگانه است

سعید بیابانکی، شاعر، بیان کرد: برای کودکان و نوجوانانمان شاهنامه بخوانیم تا افق دیدشان نسبت به زندگی گسترده تر شود.

ادامه خبر