به نام خداوند جان و خرد

نسل جدید با فردوسی بیگانه است

نسل جدید با فردوسی بیگانه است

سعید بیابانكی، شاعر، بیان كرد: برای كودكان و نوجوانانمان شاهنامه بخوانیم تا افق دیدشان نسبت به زندگی گسترده تر شود.

ادامه خبر