به نام خداوند جان و خرد

نخستين کرسی مطالعات شیعی در منطقه آلماني‌زبان تأسيس شد

نخستین کرسی مطالعات شیعی در منطقه آلمانی‌زبان تأسیس شد

پس از تلاش‌های چندساله رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، نخستین کرسی مطالعات شیعی با محوریت شیعه در ایران در منطقه آلمانی‌زبان، با عنوان «کرسی حافظ» در دانشگاه فرانکفورت، تأسیس شد.

ادامه خبر