به نام خداوند جان و خرد

نامزدهای گلدن گلوب

نامزدهای گلدن گلوب

در سالی که لیست برگزیدگان پایان سال سینمایی ها اصلا شبیه هم نیست، نامزدهای گلدن گلوب هم با انتقادات فراوانی معرفی شدند.

ادامه خبر