به نام خداوند جان و خرد

موسیقی نمایشگاه ها هیچگونه سنخیتی با آثار ندارند

موسیقی نمایشگاه ها هیچگونه سنخیتی با آثار ندارند

رهبر ارکستر مدرن «یار آوا» گفت: موسیقیی که در اکثر نمایشگاه ها پخش می شود هیچگونه سنخیتی با آثار به نمایش گذاشته شده، ندارد.

ادامه خبر