به نام خداوند جان و خرد

منتخبان سفر عکاسی کوه های رنگی اهر مشخص شدند

منتخبان سفر عکاسی کوه های رنگی اهر مشخص شدند

در تداوم برگزاری سفرهای عکاسی، بعد از برگزاری مرحله نخست سفرهای عکاسی، نشست نقد و بررسی سفر عکاسی «کوههای رنگی شهرستان اهر» از طرف انجمن عکاسی سازمان بسیج هنرمندان استان آذربایجانشرقی و با همکاری گروه عکاسان یاد و با حضور اعضای گروه سفرهای عکاسی این انجمن، روز چهارشنبه هیجدهم آذر ماه سال جاری از ساعت ۱۷ در محل سینما تِک مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن برگزار شد.

ادامه خبر