به نام خداوند جان و خرد

مملکتی که کتاب ندارد، آینده نخواهد داشت

مملکتی که کتاب ندارد، آینده نخواهد داشت

کریم مجتهدی استاد فلسفه با تاکید بر این‌که تجلیل از کتاب، تجلیل از کتابخوان است گفت: استقبال مردم از نمایشگاه کتاب مهم است. مملکتی که کتاب ندارد، آینده نخواهد داشت.

ادامه خبر