به نام خداوند جان و خرد

ملکه تئاتر ایران در تماشاخانه ایرانشهر

ملکه تئاتر ایران در تماشاخانه ایرانشهر

ملکه رنجبر شب گذشته با حضور در تماشاخانه ایرانشهر، به تماشای نمایش «خانه وا ده» محمد مساوات نشست.

ادامه خبر