به نام خداوند جان و خرد

معضل کتابخوانی را باید از آموزش و پرورش حل کرد

معضل کتابخوانی را باید از آموزش و پرورش حل کرد

حسن کیانی استاد دانشگاه الزهرا با حضور در سرای اهل قلم با بیان اینکه معضل نبود فرهنگ مطالعه در جامعه را باید ریشه‌ای به وسیله آموزش و پرورش حل کرد، گفت: تنها نهادی که به صورت ریشه‌ای معضل عدم کتابخوانی را در جامعه ایران حل می‌کند آموزش و پرورش است.

ادامه خبر