به نام خداوند جان و خرد

معرفی کتاب برنامه ریزی برای شهر تاریخی سمرقند

معرفی کتاب برنامه ریزی برای شهر تاریخی سمرقند

معماری نیوز: کتاب برنامه ریزی برای شهر تاریخی سمرقند یکی از کتابهایی است که توسط موسسه آقاخان پس از عملیات موفقیت آمیز مرمت آن منتشر شده است. این کتاب به ارائه گزارش در مورد عملیات های مختلف مرمتی و برنامه ریزی برای آنها پرداخته است. این اثر توسط مهدی پیرحیاتی پژوهشگر دکتری مرمت بنا دانشگاه هنر اصفهان ترجمه  و توسط انتشارات اول و آخر چاپ شده است.این کتاب هم اکنون در نمایشگاه کتاب، سالن ۱۰۷، غرفه ۲۴ ارائه می گردد.

ادامه خبر