به نام خداوند جان و خرد

معرفی بخشی از آثار جشنواره‌ی تئاتر رضوی

معرفی بخشی از آثار جشنواره‌ی تئاتر رضوی

نمایشنامه‌های پذیرفته شده در مرحله ارزیابی متون بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای یازدهمین جشنواره تئاتررضوی معرفی شدند.

ادامه خبر