به نام خداوند جان و خرد

مصوبات پانصد و بیست و پنجمین نشست هیات انتخاب و خرید کتاب

مصوبات پانصد و بیست و پنجمین نشست هیات انتخاب و خرید کتاب

فهرست کتاب‌های تصویب شده در پانصد و بیست و پنجمین نشست هیات انتخاب و خرید کتاب بر روی سایت این هیات قرار گرفت.

ادامه خبر