به نام خداوند جان و خرد

مسئولان جشنواره کن برای «فهرست مقدس» استثنا قائل می‌شوند

مسئولان جشنواره کن برای «فهرست مقدس» استثنا قائل می‌شوند

روز انیمیشن رویدادی است که به معرفی فیلم های انیمیشن برتر دنیا در جشنواره کن می پردازد

ادامه خبر